De KBVC

Historiek in het kort

De Belgische Vereniging van Cosmetische Scheikundigen (BVCS) ontstond in 1951. Samen met 7 andere zusterverenigingen, ligt ze aan de basis van de IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists) die het licht zag in 1959 te Brussel, en waarvan onze vereniging nog steeds lid is.

De Vereniging heeft als doel de fysische, chemische, fysicachemische, biologische en andere kennis te ontwikkelen die onontbeerlijk zijn bij het vervaardigen en het gebruik van schoonheids-, toilet- en hygiëneproducten, en er de studie van aan te moedigen.

De KBVC staat open voor al wie beroepsmatig met cosmetologie bezig is : scheikundigen, formuleerders, cosmetologen, toxicologen, marketeers, consultants, salesmensen, studenten, professoren, enz.. Opzet is uit te groeien tot hét Belgische netwerk bij uitstek voor de professionals uit de cosmetica-sector.

Na vijftig jaar groei, werd de bekendheid van de Vereniging officieel bezegeld door de eretitel “Koninklijk” in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent van België.

Vandaag is de Koninklijke Belgische Vereniging van Cosmetologie (KBVC) een vereniging zonder winstgevend doel die meer dan 100-tal leden telt.

srbc.jpg

Belangrijkste activiteiten

In 2017 start de KBVC een nieuw leven in de vorm van een digitaal professioneel netwerk. En dat is goed nieuws : uw vereniging staat nu 24 uur op 24 ter beschikking.

De KBVC biedt u voortaan een ruimte voor ontmoeting en informatie-uitwisseling in de vorm van een exclusief digitaal netwerk. U vindt er uiteenlopende beroepsgebonden informatie (congressen, nieuwigheden, technische informatie, werkaanbiedingen, enz.) en verder ook themadebatten, de resultaten van de uitwisseling van ervaringen tussen professionals uit de cosmetologiewereld.

Interactiviteit staat hierbij centraal. Het zijn immers de leden zelf die de KBVC de nodige input voor debatten, vragen en antwoorden zullen aanleveren. Het netwerk wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur van de KBVC met de bedoeling de kwaliteit van de informatie-uitwisselingen te waarborgen en desgevallend ook te waken over de naleving van de mededingingsregels. Het betreft dus een exclusief, hoogkwalitatief netwerk.

Lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van de KBVC, moet u over een profiel beschikken op het sociale netwerk LinkedIn. Is dat niet het geval, dan kunt u (gratis) een LinkedIn-profiel aanmaken via deze link : www.linkedin.com. Vanaf dan kunt u lid worden wanneer u het lidgeld betaalt.

Het lidgeld 2017/2018 bedraagt 50 € voor de effectieve leden (natuurlijke personen) en 150 € voor de steunende leden (bedrijven). Zoals vermeld in de statuten, worden steunende leden vertegenwoordigd door ten hoogste twee mandatarissen, waarvan één de bevoegdheden krijgt van de effectieve leden.

Gelieve uw lidgeld over te schrijven naar rekening BE06 0011 1123 4222 (BIC : GEBABEBB) van de KBVC met in de mededeling volgende informatie : uw naam en voornaam plus uw e-mailadres (bijvoorbeeld : Janssen Jan jjanssen@trucmuche.be). Van zodra het KBVC uw betaling ontvangen heeft, zal het KBVC-secretariaat u daarvan een bevestiging sturen en krijgt u vanaf dan via uw LinkedIn-profiel toegang tot het netwerk van de KBVC. Dit netwerk is een exclusief, gesloten netwerk, dat onzichtbaar blijft voor mensen die geen lid zijn van de KBVC.